فرم بررسی مدارک


مشتری گرامی لطفا قبل از اقدام به تکمیل فرم بررسی مدارک شرایط مربوط به نحوه پرداخت وجه و مدارک مورد نیاز را بدقت مطالعه کرده و برای تعیین مشاور خود با شرکت وارنا خودرو پرشین تماس بگیرید. رسیدگی و پاسخ گویی به فرم های تکمیل شده تنها در صورتی انجام میگیرد که با شرکت تماس گرفته و مشاور خود را مشخص کرده باشید.

با تشکر از حسن توجه و همکاری شما

مدارک مورد نیاز نحوه پرداخت وجه تماس با مشاوران

 

فرم بررسی مدارک

مشتری گرامی لطفا در تکمیل اطلاعات این فرم دقت کنید، کامل نبودن اطلاعات موجب عدم رسیدگی به فرم بررسی مدارک شما خواهد شد.
  • در تمام مراحل ثبت نام و تحویل خودرو، یکی از مشاوران شرکت تهران خودرو با شما همراه خواهد بود. نام مشاور خود را در این بخش وارد کنید.
  • بخش ارسال مدارک

    مدراک مورد نیاز را با توجه به دستورالعمل شرکت در این بخش و بصورت جداگانه بارگذاری کنید.
 وارنا خودرو پرشین ورود به کانال تلگرام وارنا خودرو