ایر تویا

در این مرحله از فروش اقساطی با سرمایه گذاری توسط شرکت آرمان خودرو آتیه 40% نقد و 60% اقساط 12 تا 60 ماهه از تویوتا لندکروز سپر بلند 2013، اف جی کروز، فورچونر، پرادو 2درب فول و 4 درب 2013، تویوتا اریون وتویوتا یاریس ثبت نام بعمل می آید.