مرسدس بنز

در این مرحله از فروش اقساطی با سرمایه گذاری توسط شرکت آرمان خودرو آتیه با 40% نقد و 60% اقساط 12 تا 60 ماهه از بی ام و سری 5، بی ام و سری 3، بی ام و سری 6، بی ام و Z4 و بی ام و سری X ثبت نام به عمل می آید.