فروش اقساطی خودرو سال

فروش اقساطی خودرو سال

فروش اقساطی خودرو سال  منتشر گردید. در این روش فروش فقط مشتریانی امکان ثبت نام را دارند که فاقد هرگونه چک برگشتی باشند. از این رو پس از انجام کارهای یش ثبت نام و در صورت تایید فرد در صورت دارا بودن شرایط ادامه فرآیند ثبت نام و واریز وجه در فروش اقساطی خودرو سال انجام می گیرد.

فروش اقساطی خودرو سال

در این طرح فروش به هر فرد حداکثر یک دستگاه خودرو به صورت نقد و اقساط قابل واگذاری می باشد. فروش اقساطی سال برای کسانی که قادر به پرداخت کامل وجه خودرو را ندارند بسیار به صرفه می باشد. خریدارانی که قصد خرید خودرو به صورت اقساطی را دارند با رود به سایت و بررسی شرایط می توانند خودرو مورد علاقه خود را خریداری کنند.

فهرست