فروش اقساطی خودرو 96

فروش اقساطی خودرو 96

فروش اقساطی خودرو 96 از هم اکنون در کشور آغاز گردیده است. خریدارانی که خواستار خودرو های جدید سال 96 هستند با مراجعه به وب سایت های معتبر با بررسی خودرو های مورد علاقه خود می توانند به نمایندگی های مجاز در تمامی کشور رفته و با ثبت نام در فروش اقساطی خودرو 96 اقدام نمایند. در این نوع از فروش خریدار باید دارای شرایط خاص باشد از جمله : ارائه دادن چک معتبر ، ارائه دادن آدرس محل سکونت ، دادن 60 درصد پیش پراخت به نمایندگی.

فروش اقساطی خودرو 96

در نظر داشته باشید فرد فقط می تواند که یک خودرو را به صورت اقساطی خریداری نماید.در فروش اقساطی خودرو 96 فرد با پرداخت وجه نقد اولیه به عنوان پیش پرداخت و انجام مراحل ثبت نام اولیه را انجام دهد. در هنگام تحویل خودرو نیزمقداری دیگر وجه پرداخت نماید و مابقی را به صورت اقساط 3 تا 36 ماهه پرداخت نماید

فهرست