فروش اقساطی خودرو 96

فروش اقساطی خودرو 96

فروش اقساطی خودرو 96 در کشورمان ابلاغ گردیده است. خریدارانی که قصد خرید خودرو به صورت اقساطی در در سال 96 را دارند با مراجعه به سایت می توانند با

بررسی خودرو مورد نظر و آگهی از شرایط آن در فروش اقساطی خودرو 96 ثبت نام به عمل آورند.فروش اقساطی خودرو 96 دارای شرایط می باشد که این نوع از فروش

برای خریدارانی که توانایی پرداخت کامل وجه نقدی برای خرید خودرو را ندارند بسیار مقرون به صرفه می باشد.

فروش اقساطی خودرو در راشین خودرو

 

در فروش اقساطی خودرو 96 خریدار ابتدا در وجه نقدی را به عنوان پیش پرداخت به نمایندگی مجاز می دهد و مراحل ثبت نام اولیه را انجام می دهد و در هنگام تحویل

خودرو مقداری دیگری وجه به نمایندگی پرداخت می نماید.در نظر داشته باشید در فروش اقساطی خودرو 96 سند خودرو تا زمان تسویه کامل اقساط در رهن نمایندگی

می ماند.

فهرست