فروش اقساطی و لیزینگی خودرو هیوندای

فروش اقساطی و لیزینگی خودرو هیوندای

فروش اقساطی هیوندای در تمامی نمایندگی های مجاز در تهران و شهرستان ها در حال ارائه خدمات به خریداران خودرو های هیوندای می باشد.

 

فروش اقساطی هیوندای در دو مدل صفر و کار کرده انجام می پذیرد و این طرز فروش راحتی خریداران را بوجود آورده است و از جانب مالی زیاد تحت فشار قرار نمیگیرند.در فروش اقساطی هیوندای خریداران در ابتدا مقداری وجه نقد را به نمایندگی مربوطه پرداخت می نمایند و پس از ثبت نام اولیه در مرحله بعدی از فروش اقساطی هیوندای مبلغ دیگری را نیز پرداخت نموده و خودرو مورد نظر را تحویل می گیرند.البته در فروش اقساطی هیوندای چند فقره چک معتبر از خریدار گرفته ماه می باشد و بنابر تعداد ماه ها قیمت خودرو نسبت به قیمت اولیه متغیر می باشد.

فهرست