فروش اقساطی و لیزینگی خودرو چری

فروش اقساطی چری

فروش اقساطی چری در تمامی نمایندگی های مجاز کشور شروع به ارائه خدمات به خریداران خودرو کرده است.

چری که یکی از محصولات کمپانی چینی می باشد به صورت گسترده وارد بازار ایران گردیده است و مورد استقبال مشتریان قرار گرفته است و رقابت بزرگی را بین خودرو های داخلی به وجود آورده است.در فروش اقساطی چری خریدار ابتدا باید مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به نمایندگی دهد و کارهای اولیه ثبت نام را انجام دهد و در هنگامک دیگر نیز مبلغی دیگر می پردازد.در کل باید 60 درصد از قیمت کل خودرو پرداخت شود.توجه داشته باشد در فروش اقساطی چری تا زمان اتمام اقساط سند خودرو در رهن نمایندگی باقی می ماند.شرایط فروش اقساطی چری شامل ارائه دادن مدرک معتبر کارت ملی و شناسنامه،چک معتبر ،ارائه دادن محل سکونت می باشد.

فهرست