فروش اقساطی و لیزینگی خودرو

فروش اقساطی و لیزینگی خودرو

فروش اقساطی خودرو در ایران در تمامی نمایندگی های مجاز در حال ارائه خدمات به خریداران خودرو می باشد.در فروش اقساطی خودرو با شرایط خاص اقساط از 6 ماه تا 36 ماه می باشد و خودرو در یک هفته تحویل داده می شود .

فروش اقساطی و لیزینگی خودرو

فروش اقساطی و لیزینگی خودرو

 

در فروش اقساطی خودرو تعدادی چک از خریدار گرفته می شود و تا اتمام این اقساط سند خودرو در رهن نمایندگی می ماند.فروش اقساطی خودرو برای دو طرف خریدار و نمایندگی مزایایی دارد.در فروش اقساطی خودرو خریدار دیگر نیازی ندارد که تمامی پول را پرداخت کند و از این بابت دیگر تحت فشار نخواهد بود از طرف دیگر مزایای فروش اقساطی خودرو برای نمایندگی این است که قیمت که آنها می دهند بیشتر از قیمت اولیه می باشد واین به نفع مالی نمایندگی می باشد.همچنین با فروش اقساطی نمایندگی تعداد فروش خودرو ها چندین برابر شده است

فهرست