واردات خودرو از طریق دریا

واردات خودرو از طریق دریا

واردات خودرو از طریق دریا از جمله روش های مناسب و آسان برای وارد کنندگان خودرو میباشد و بسیاری از خودرو های خارجی از این طریق وارد کشور میشوند. دو مرحله کلی برای خرید خودرو های خارجی وجود دارد :1- خرید خودرو از کشورهای حوزه خلیج فارس 2- انجام مراحل گمرکی و ترخیص خودرو.

واردات خودرو از طریق دریا 97

امروزه بسیاری از وارد کنندگان خودرو از روش واردات خودرو از طریق دریا استفاده میکنند زیرا به راحتی با این روش میتوان خودرو را ازکشورهای همسایه خلیج فارس وارد کشور کرد .برخی از نکاتی که برای واردات خودرو از طریق دریا و دیگر روش های وارداتی باید مورد توجه قرار گیرند عبارت اند ار: 1-هزینه شماره گذاری و اسقاط خودرو، 2- چگونگی عقد قرار داد با نمایندگی های داخلی برای دریافت نمودن کارت گاراتی خودرو ، 3- نحوه ثبت شماره شاسی خودرو و ……

فهرست