واردات خودرو سال 96

واردات خودرو سال 96

در واردات خودرو سال 96 پیش بینی می شود به اوج خود برسد و از سال های گذشته بیشتر باشد چرا که تولیدات خودرو های داخلی به دلیل بی کیفیت بودن و نارضایتی مردم،خریداران را به سوی خودرو ها وارداتی کشانده است. طبق آمار بدست آمده از گمرک واردات خودرو  از مبدا امارت بیشترین بوده و حدس زده می وشود همین روند در واردات خودرو سال 96 نیز به ادامه یابد. از سوی دیگر رتبه های دوم و سوم  در واردات خودرو سال به کشور های چین و کویت اختصاص داشت که در سال جاری نیز این دو کشور جای خود را به کره جنوبی و اسپانیا داده اند و برای واردات خودرو سال 96 نیز امکان تغییر جایگاه این و کشور نیز وجود دارد چرا که ایران به صورت گسترده در حال واردات خودرو می باشد.

فهرست