فروش اقساطی خودرو سال

فروش اقساطی خودرو سال فروش اقساطی خودرو سال  منتشر گردید. در این روش فروش فقط مشتریانی امکان ثبت نام را دارند که فاقد هرگونه چک برگشتی باشند. از این رو پس از انجام کارهای یش ثبت نام و در صورت تایید فرد در صورت دارا بودن شرایط ادامه فرآیند ثبت نام و واریز وجه در […]

ادامه مطلب