مازراتی گرن کبریو اس

مشخصات فنی مازراتی گرن کبریو اس نام خودرو مازراتی گرن کبریو اس مدل(طراحی) ۲۰۱۲ تعداد سیلندر ۸ تعداد سوپاپ ۳۲ حجم موتور ۴۶۹۱ سی سی قدرت موتور ۴۶۰ اسب بخار حداکثر سرعت ۲۸۵ کیلومتر در ساعت شتاب ۰ تا ۱۰۰ ۵ ثانیه وزن: ۱۸۸۷ کیلوگرم مصرف سوخت ۱۴٫۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر به صورت ترکیبی […]

ادامه مطلب
مازراتی گرن توریسمو اس

مشخصات فنی مازراتی گرن توریسمو اس نام خودرو مازراتی گرن توریسمو اس مدل(طراحی) ۲۰۰۹ تعداد سیلندر ۸ تعداد سوپاپ ۳۲ حجم موتور ۴۶۹۱ سی سی قدرت موتور ۴۵۴ اسب بخار حداکثر سرعت ۲۹۸ کیلومتر در ساعت شتاب ۰ تا ۱۰۰ ۴٫۸ ثانیه وزن: ۱۸۸۰ کیلوگرم مصرف سوخت ۱۴٫۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر به صورت ترکیبی […]

ادامه مطلب
مازراتی گرن توریسمو

مشخصات فنی مازراتی گرن توریسمو   نام خودرو مازراتی گرن توریسمو مدل(طراحی) ۲۰۰۸ تعداد سیلندر ۸ تعداد سوپاپ ۳۲ حجم موتور ۴۲۲۴ سی سی قدرت موتور ۴۰۵ اسب بخار حداکثر سرعت ۲۸۵ کیلومتر در ساعت شتاب ۰ تا ۱۰۰ ۵٫۲ ثانیه وزن: ۱۸۸۰ کیلوگرم مصرف سوخت ۱۴٫۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر به صورت ترکیبی طول […]

ادامه مطلب
مازراتی کواتروپورته اس جی تی

مشخصات فنی مازراتی کواتروپورته اس جی تی نام خودرو مازراتی کواتروپورته اس جی تی مدل(طراحی) ۲۰۱۰ تعداد سیلندر ۸ تعداد سوپاپ ۳۲ حجم موتور ۴۶۹۱ سی سی قدرت موتور ۴۵۰ اسب بخار حداکثر سرعت ۲۸۷ کیلومتر در ساعت شتاب ۰ تا ۱۰۰ ۵ ثانیه وزن: ۱۸۸۰ کیلوگرم مصرف سوخت ۱۵٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر به […]

ادامه مطلب
مازراتی گرن کبریو

مشخصات فنی مازراتی گرن کبریو نام خودرو مازراتی گرن کبریو مدل(طراحی) ۲۰۱۱ تعداد سیلندر ۸ تعداد سوپاپ ۳۲ حجم موتور ۴۶۹۱ سی سی قدرت موتور ۴۵۰ اسب بخار حداکثر سرعت ۲۸۵ کیلومتر در ساعت شتاب ۰ تا ۱۰۰ ۵٫۲ ثانیه وزن: ۱۸۸۷ کیلوگرم مصرف سوخت ۱۴٫۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر به صورت ترکیبی طول ۴۸۸۱ […]

ادامه مطلب
مازراتی کواتروپورته اس

مشخصات فنی مازراتی کواتروپورته اس نام خودرو مازراتی کواتروپورته اس مدل(طراحی) ۲۰۰۹ تعداد سیلندر ۸ تعداد سوپاپ ۳۲ حجم موتور ۴۶۹۱ سی سی قدرت موتور ۴۴۰ اسب بخار حداکثر سرعت ۲۸۵ کیلومتر در ساعت شتاب ۰ تا ۱۰۰ ۵٫۳ ثانیه وزن: ۱۸۸۰ کیلوگرم مصرف سوخت ۱۵٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر به صورت ترکیبی طول ۵۰۹۷ […]

ادامه مطلب
مازراتی کواتروپورته

مشخصات فنی مازراتی کواتروپورته نام خودرو مازراتی کواتروپورته مدل(طراحی) ۲۰۰۹ تعداد سیلندر ۸ تعداد سوپاپ ۳۲ حجم موتور ۴۲۴۴ سی سی قدرت موتور ۴۰۰ اسب بخار حداکثر سرعت ۲۷۰ کیلومتر در ساعت شتاب ۰ تا ۱۰۰ ۵٫۶ ثانیه وزن: ۱۸۸۰ کیلوگرم مصرف سوخت ۱۴٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر به صورت ترکیبی طول ۵۰۹۷ میلیمتر کیسه […]

ادامه مطلب